Ιδιώτες

Παρεχόμενες υπηρεσίες προς ιδιώτες: 

Σημαντικές διευκρινήσεις: 

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας το γραφείο μας σεβόμενο τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος του φοροτέχνη λογιστή φέρει την υποχρέωση διατήρησης της εχεμύθειας των πληροφοριών για όλα τα δεδομένα που λαμβάνουμε γνώση. Πρακτικά δηλαδή, δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε δημοσίευση ή μεταβίβαση στοιχείων και πληροφοριών χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων όπου είμαστε υποχρεωμένοι να τα προσκομίσουμε σε περιπτώσεις ελέγχων (ΣΔΟΕ, Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας κλπ) 

Όλες οι εργασίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας προς διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής επικυρωμένης εξουσιοδότησης του πελάτη – εντολέα. 

Το γραφείο μας όντας ευαισθητοποιημένο στην εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ), δύναται να εξυπηρετεί αυτές τις κατηγορίες ατόμων και κατ οίκον με την επίσκεψη στο χώρο σας από δικό μας συνεργάτη έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία που μας έχει ανατεθεί.  

Σημαντικές πληροφορίες από taxheaver.gr