Αναπτυξιακά - Επιδοτούμενα Προγράμματα

Το γραφείο μας παρακολουθεί με συνέπεια τις εξελίξεις που αφορούν νέα αναπτυξιακά προγράμματα σχετικά με επιδοτήσεις επιχειρήσεων και αναλαμβάνει:


ΕΣΠΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΖΙΡΟΥ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σημείωση:
Συμπληρώστε τα πεδία "ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019" και "ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020" (θαλασσί περίγραμμα) με τα αντίστοιχα ποσά της επιχείρησής σας και δείτε το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης που μπορείτε να λάβετε.

Το πεδίο "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" είναι προαιρετικό και δε χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό.

Επιχειρήσεις με έναρξη εντός του 2019, θα πρέπει να υπολογίσουν πρώτα τις ημέρες λειτουργίας τους και να αναπροσαρμόσουν τον τζίρο (πλασματικό) σύμφωνα με το κλάσμα: (ΤΖΙΡΟΣ 2019 / ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2019) * 365. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπει στο πεδίο ΚΥΚΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019, ώστε να δημιουργηθεί το ποσοστό πτώσης τζίρου και η αντίστοιχη επιδότηση. Επισημαίνεται ότι στην αίτηση, καταχωρούνται ΜΟΝΟ τα πραγματικά και όχι τα πλασματικά νούμερα που απλά βοηθάνε στον υπολογισμό μας εδώ.

Επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών το 2020, θεωρούνται ότι πληρούν το κριτήριο πτώσης τζίρου, χωρίς ουσιαστικά να υπολογίζεται καθόλου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2019 365
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2020 0
ΠΤΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2020 - 2019) %
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Χρήσιμα αρχεία προγράμματος - ΕΣΠΑ Επανεκκίνηση Εστιασης


[Έχει λήξει ] Πρόγραμμα "Ανάσα"

Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ - ΑΕΔΕΠ - Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαικών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

Σελίδα προγράμματος (ΑΕΔΕΠ)

Χρήσιμα αρχεία προγράμματος "Ανάσα"